Privacy Policy - Superburen

17 april 2020

Dit is de pagina met de welbekende kleine lettertjes. Hopelijk de minst bezochte pagina van mijn website.

Normaliter staat hier in mijn beleving altijd taaie kost over dat ik me als website-eigenaar netjes zal gedragen en niets oneerbaars met jullie data zal doen. En dat is ook zo.

Welkom bij Superburen!

Als u gebruik maakt van onze website, laat u bij bepaalde processen persoonsgegevens achter. Om deze processen begrijpelijk te maken, geven we u een overzicht geven van deze processen met de nodige informatie. Om een eerlijke verwerking te garanderen, willen we u ook informeren over uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Verantwoordelijk voor gegevensverwerking is Prospets, Straatweg 132, 3603 CS Maarssen (Hierna “Superburen”, “wij” of “ons”).

Inhoudsopgave

 1. Algemene informatie
 2. Opmerkingen voor consumenten
 3. Opmerkingen voor ondernemers
 4. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
 5. Berichten aan ons
 6. Nieuwsbrief (in ontwikkeling)
 7. Cookies
 8. Analyse van onze website
 9. Integratie van diensten en inhoud van derden
 10. Toestemming terugtrekken
 11. Rechten van betrokkenen
 12. Recht van bezwaar
 13. Beveiliging persoonsgegevens
 14. Klacht bij een toezichthoudende autoriteit
 15. Toekomst(dromen)

1. Algemene informatie

a. Contact

Als u vragen of suggesties heeft over deze informatie of als u contact met ons wilt opnemen over de bewerking van uw gegevens, kunt u een verzoek indienen via:

Prospets
Denise Visser
Straatweg 132
3603 CS Maarssen

Mail naar denise@superburen.nl met vragen over gegevensbescherming

b. Algemene Informatie over Gegevensverwerking

Het gebruik van deze website kan resulteren in de verwerking van persoonlijke gegevens. De term ‘persoonlijke gegevens’ voor gegevensbescherming verwijst naar alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare persoon. Het IP-adres kan ook persoonlijke data zijn. Aan elk apparaat met internetverbinding wordt door de internetprovider een IP-adres toegewezen, zodat deze gegevens kan verzenden en ontvangen. Wanneer u de website gebruikt, verzamelen wij informatie die u zelf verstrekt. Bovendien verzamelen wij tijdens uw bezoek aan de website automatisch bepaalde informatie over uw gebruik van de site.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de AVG en de WBP. Een gegevensverwerking door ons vindt alleen plaats op basis van een wettelijke toestemming. Bij het gebruik van deze website verwerken wij persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1 a) AVG) om een contract af te sluiten waarvan u een partij bent of om uw verzoek om precontractuele maatregelen uit te voeren (artikel 6, lid 1 punt 1 b) AVG), voor de vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, zin 1 c) AVG) of als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde, tenzij de uwe belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen de overhand hebben (artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder f) AVG).

c. Duur van de Opslag

Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, slaan we de gegevens alleen op voor zolang dit nodig is om het verwerkings doel te bereiken of om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Dergelijke wettelijke bewaarvoorschriften kunnen met name voortvloeien uit commerciële of fiscale voorschriften.

d. Technische Dienstverlener

Tenzij anders vermeld in de volgende informatie, worden de gegevens verwerkt op de servers van technische dienstverleners die hiertoe door ons zijn aangesteld. Deze dienstverleners verwerken de gegevens pas na expliciete instructies en zijn contractueel verplicht om voldoende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te garanderen.

2. Opmerkingen voor consumenten

Voor het gebruik van de website Superburen is het niet noodzakelijk een account aan te maken.

Het gebruik van de website Superburen is gratis, daarom zullen we nooit om betalingsgegevens vragen.

3. Opmerkingen voor ondernemers

Hieronder wordt beschreven welke gegevensverwerking kan plaatsvinden wanneer uw bedrijf wordt geregistreerd voor vermelding in ons overzicht en via deze weg gepresenteerd wordt aan bezoekers.

Wij verzamelen de volgende informatie:
Bedrijfsnaam en/of eigen naam, e-mailadres

U hebt ook de mogelijkheid om vrijwillig de volgende informatie te verstrekken:
Fysiek adres (inclusief postcode, woonplaats, land) en/of webadres, telefoonnummer(s), categorieën, korte en lange omschrijving, uw logo.

Het verstrekken van gegevens helpt bij het beter matchen van de zoekopdracht van de bezoeker en uw bedrijf.

Het gebruik van de website Superburen is gratis, daarom zullen we nooit om betalingsgegevens vragen.

U kunt uw gebruikersprofiel informatie en aanvullende informatie op elk gewenst moment in uw gebruikersprofiel wijzigen. Als u uw gebruikersprofiel op het platform verwijdert, blokkeert Superburen uw gegevens en verwijderen we deze vervolgens.

De beschreven gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, punt 1 b) AVG.

4. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f. AVG Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Om toegang te krijgen tot gegevens omvatten naam van de gedownloade webpagina, bestand, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle retrieval, browser type samen met versie, de gebruiker besturingssysteem, referrer URL (eerder bezochte), het IP-adres en de verzoekende provider.
Log informatie wordt opgeslagen voor veiligheidsredenen (bijv., Voor opheldering van misbruik of fraude) voor een periode van maximaal 7 dagen en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring is vereist voor bewijsdoeleinden, zijn vrijgesteld van de annulering tot de definitieve opheldering van het incident.

5. Berichten aan ons

Als u ons een bericht stuurt via de opgegeven contactkanalen, verwerken we de gegevens die u verstrekt alleen om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt 1 b) AVG.

6. Nieuwsbrief (in ontwikkeling)

a. Aan- en Afmelden

Op onze website bieden we de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, heeft u een geldig e-mailadres, uw naam en de locatie waar u informatie over wenst te ontvangen nodig. Om het e-mailadres te verifiëren, ontvangt u eerst een aanmeld-e-mail, die u vervolgens via een link moet bevestigen.
Wij zullen u onze nieuwsbrief toesturen op basis van uw toestemming artikel 6, lid 1, punt 1 a) AVG. U hebt op elk moment de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief of om uw toestemming met ingang van de toekomst in te trekken. Gebruik hiervoor de afmeldlink in elke e-mail of Mail naar gegevensbescherming Superburen
Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres en de datum en tijd van de registratie op. De verwerking van deze gegevens is vereist om te kunnen aantonen dat de toestemming is verleend. De wettelijke basis vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te documenteren (Artikel 6, blz 1 c) AVG en Artikel 7, blz 1 AVG).

b. Analyse

We analyseren ook het leesgedrag en het openingspercentage van onze nieuwsbrief. We verzamelen en verwerken gepseudonimiseerde gebruiksgegevens die we niet combineren met uw e-mailadres of IP-adres.

De wettelijke basis voor de analyse van onze nieuwsbrief is artikel 6, lid 1, punt 1 f) AVG en de verwerking dient ons legitieme belang bij de optimalisatie van onze nieuwsbrief. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken door contact op te nemen via gegevensbescherming Superburen

c. Nieuwsbrief-service

We maken gebruik van de nieuwsbrief-service MailChimp, een service van The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de, Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS, hierna “Mailchimp” genoemd. MailChimp werkt met ons samen als een gegevensverwerker, is strikt gebonden aan instructies en het is contractueel vastgelegd om te zorgen voor adequate technische en organisatorische gegevensbeschermingsmaatregelen.
Mailchimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die het voldoen aan de Europese privacywetgeving garandeert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

7. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit identificeert de gebruikte browser en deze wordt herkend door onze webserver. Voor zover dit gebruik van cookies resulteert in de verwerking van persoonsgegevens, is de wettelijke basis hiervoor artikel 6, lid 1, blz 1. f) AVG. Deze manier van verwerken geeft ons de mogelijkheid om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

De meeste cookies die we gebruiken staan bekend als “sessiecookies”. Ze worden verwijderd na het einde van uw bezoek. Andere cookies (“permanente cookies”) worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, wat varieert afhankelijk van de cookie. U kunt op elk moment cookies verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Via uw browserinstellingen kunt u actie ondernemen tegen het gebruik van cookies.

8. Analyse van onze website

a. Google Analytics

We gebruiken de Google Analytics-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) om onze sitebezoekers te evalueren. Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten in dit online aanbod samen te stellen, en ons verdere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden gemaakt op basis van de verzamelde gegevens.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt ingediend, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze dienst is artikel 6, lid 1, zin. 1 f) AVG en dient het rechtmatige belang om een vraag-en-aanbod website en service aan te bieden.

U kunt op elk moment gegevensverwerking tegengaan. Hiertoe kunt u een browserextensie gebruiken die trackingservices blokkeert of voorkomt dat cookies worden opgeslagen in uw browserinstellingen.

Google heeft een Privacy Shield-certificering verkregen en voldoet daarom aan de Europese wetgeving over gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

9. Integratie van Diensten en Inhoud van Derden

We gebruiken inhoud en services van derden op onze website. Voor deze integratie is het een technisch vereiste dat het IP-adres verwerkt wordt, zodat de content naar uw browser kan worden verstuurd. Uw IP-adres wordt daarom doorgegeven aan de respectieve externe leveranciers.

In elk geval worden deze gegevens processen gebruikt om onze legitieme belangen in de optimalisatie en economische werking van onze website te beschermen. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin. 1 f) AVG.

Om kaarten te bekijken en ingevoerde locaties te bepalen, gebruiken we “Google Maps” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”). Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die het voldoen aan de Europese privacywetgeving garandeert. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

10. Toestemming terugtrekken

U heeft het recht Uw toestemming te allen tijde in te trekken in overeenstemming met. Artikel 7 lid 3 AVG met effect voor de toekomst. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

11. Rechten van betrokkenen

Als een betroffen persoon heeft u het recht om uw rechten op ons te doen gelden. In het bijzonder heeft u de volgende rechten:

U hebt het recht om te vragen om bevestiging van de verwerking van de gegevens in kwestie en voor informatie over deze gegevens, evenals voor nadere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.
U hebt het recht om correctie van uw gegevens aan te vragen in overeenstemming met artikel 16 AVG.
In overeenstemming met art. 17 AVG heeft u het recht om te vragen dat gegevens onmiddellijk zullen worden verwijderd, of u kunt in overeenstemming met art. 18 AVG een beperking van de verwerking van gegevens eisen.
In overeenstemming met art. 20 van de AVG heeft u het recht om de door uw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

12. Recht van bezwaar

In overeenstemming met artikel 21 AVG, kunt U op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens, met als basis Art. 6 lid 1 zin 1 letter e en letter f AVG. Wanneer persoonlijke data is gebruikt voor direct mail kunt u ook bezwaar maken tegen toekomstige verwerking van uw gegevens voor direct mail in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 en 3 AVG.

13. Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn in ons intern reglement regels opgesteld wat betreft het gebruik van privé computers, externe harde schijven, e-mail, telefoon en chat programma’s etc. Daarnaast is elk personeelslid van Superburen verplicht om zijn user-ID en de acties die daaronder worden uitgevoerd te beschermen. Computers dienen niet onbeheerd achter te gelaten te worden en zijn voorzien van wachtwoorden die aan de minimale vereisten voor complexiteit voldoen. Wachtwoorden mogen niet met derden worden gedeeld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met gegevensbescherming Superburen.

14. Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG.

15. Toekomst(dromen)

Deze website is opgezet om in een behoefte te voorzien tijdens de ‘intelligente lock-down’. Indien de uitwerking ervan voldoet aan onze verwachtingen dan zullen we ons zeker inzetten om de functionaliteiten van de website uit te breiden zodat het ondernemen voor de vermelde bedrijven makkelijker wordt. We denken aan het ontwikkelen van beoordelingen, antwoordapparaat en een wekelijkse ‘folder-mail’. Ook nemen we uitbreiding naar andere landen in overweging. Indien u suggesties heeft voor het uitbreiden van de functionaliteiten dan horen we dat graag. Indien we wijzigingen doorvoeren aan Superburen dan zullen we het Privacy-statement zonodig aanpassen.